Privacy en cookies

Informatie over het gebruik van via internet verzamelde gegevens


Avant Tecno Italia srl als "Eigenaar" op grond van en voor de doeleinden van de huidige wetgeving inzake "bescherming van persoonsgegevens" (hierna "privacy", informeert dat het, met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens die zijn verkregen voor de doeleinden naar aanleiding van verzoeken om informatie, verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving.
De gegevens worden rechtstreeks verzameld door het personeel van de gegevensbeheerder dat verantwoordelijk is voor het beheer van de verzoeken en worden uitsluitend verwerkt voor het nastreven van doeleinden die verband houden met de verwerking van het verzoek om informatie.
Met betrekking tot de hierboven aangegeven doeleinden, bestaat de verwerking van persoonsgegevens uit het verzamelen, registreren en opslaan ervan en vindt plaats met behulp van handmatige en / of IT-tools met logica die strikt verband houdt met de doeleinden zelf en in ieder geval om om hun veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen.
Het bewaren van gegevens zal niet langer duren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.
De gegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende categorieën van onderwerpen:

- onderwerpen die door de onderneming (intern of extern) zijn aangesteld voor de doeleinden die strikt verband houden met de uitvoering van het verzoek;

- politiekorpsen en toezichthoudende instanties.

De gegevens worden niet verspreid.

Gebruik van cookies op de website van het bedrijf
Overeenkomstig de huidige wetgeving inzake cookies informeren wij u, naast de bovengenoemde opmerking, hieronder over de aanpak die ons bedrijf gebruikt om het probleem te beheren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar de browser worden gestuurd vanaf de website die u bezoekt en waarmee u informatie kunt opslaan die nuttig is voor het beheer van de navigatie.
We kunnen twee belangrijke soorten cookies onderscheiden:

- "technische" cookies, aanwezig in de navigatie van onze site, die uitsluitend worden gebruikt om navigatie of de uitdrukkelijk door de navigatorgebruiker gevraagde diensten beschikbaar te stellen, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes, evenals (zogenaamde " analytische cookies") voor het verzamelen van informatie, in anonieme en geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en hoe zij de site bezoeken. Dit type vereist geen toestemming voor de verwerking door de navigatorgebruiker;

- specifieke profileringscookies, die niet aanwezig zijn in de navigatie van onze site, gericht op het creëren van sitegebruiksprofielen met betrekking tot de navigatorgebruiker. Ze worden vervolgens gebruikt door de eigenaars van de sites of door gespecialiseerde structuren om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die door hen worden uitgedrukt in het kader van het surfen op het net. Vanwege de bijzondere invasiviteit die dergelijke apparaten in de privésfeer van gebruikers kunnen hebben, bepaalt de Europese en nationale wetgeving dat de gebruiker voldoende moet worden geïnformeerd over het gebruik ervan en dus zijn geldige toestemming moet geven.

Het bovenstaande heeft betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd door de institutionele site die door de vennootschap wordt beheerd. Voor details over eventuele profileringsactiviteiten uitgevoerd door derden, waarbij de toegang tot de sites wordt uitgevoerd via een directe link vanaf de site van ons bedrijf, verwijzen wij u naar de informatie op de sites van de genoemde derden.

Google Analytics
Onze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. De dienst verzendt bepaalde informatie met betrekking tot navigatie, inclusief het IP-adres, naar Google-servers in de Verenigde Staten. Als de anonieme navigatiemethode is geactiveerd, wordt de verzending van het adres beperkt tot EU-lidstaten.
Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de site te volgen, rapporten samen te stellen over de browse- en internetgebruiksactiviteiten die op de site worden uitgevoerd. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de bovengenoemde informatie namens Google verwerken. In ieder geval voorziet het huidige beleid van Google niet in het koppelen van het IP-adres aan andere gegevens waarover Google beschikt.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy bij Google vindt u in de servicevoorwaarden van Google Analytics (http://www.google.com/analytics/terms/it.html) en in het privacybeleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).
Het is mogelijk om Google Analytics uit te schakelen door de instructies te volgen op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/